Vnitřní řád ordinace MUDr. Jaroslav Štimpl s.r.o.

1. Pacient je ve zdravotnickém zařízení vždy povinen řídit se pokyny zdravotnického personálu. Pořadí pacientů určuje lékař

2. Pacient dodržuje pravidla občanského soužití a slušného chování vůči personálu i ostatním pacientům

3. Pacient dodržuje individuálně navržený léčebný a diagnostický postup. Pacient má svobodnou volbu zdravotnického zařízení

4. Pacient je povinen pravdivě informovat personál ordinace o svém zdravotním stavu, alergiích, užívané medikaci

6. V prostorách ordinace a čekárny je zakázáno pořizovat jakékoli fotografie, zvukové či video záznamy bez svolení lékaře (§84 Zk. 89/2012 Sb.)

7. Pacient je povinen vždy hlásit změnu pojišťovny, čísla pojištěnce, telefonního čísla

8. Pokud je pacient v době návštěvy nepojištěn, zavazuje se uhradit veškeré náklady spojené s poskytovanou zdravotní péčí

9. Pacienti, kteří nekomunikují dobře česky nebo anglicky, se do ordinace dostaví s tlumočníkem

10. Pacienti dodržují organizaci ordinační doby vyvěšené v čekárně a na https://www.mudrstimpl.cz/ordinacni-doba/

11. O registraci nového pacienta rozhoduje výhradně lékař na základě aktuální kapacity ordinace.

V případě odmítnutí pacienta z kapacitních důvodů má pacient právo na vystavení písemné zprávy o důvodu odmítnutí přijetí do péče dle §48 odst. 5 Zk. 372/2011 Sb.

12. V případě nedodržování vnitřního řádu může být pacientovi ukončena registrace a poskytování zdravotních služeb v naší ordinaci dle §48 odst. 2 písm. d) Zákona č. 372/2011 Sb.

Zpracoval dne 14.5.2024 MUDr. Jaroslav Štimpl